Συμμετοχή του έργου i-student στη Βραδιά του Ερευνητή

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συντόνισε για μία ακόμη χρονιά την πανευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 στην  Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν μέσα από τα εκθέματα του ΕΚΕΤΑ σε μία πληθώρα διαδραστικών πειραμάτων, δρώμενων και συζητήσεων σε θέματα που αφορούν στις έξυπνες πόλεις, στην οδική ασφάλεια, στην καθαρή ενέργεια, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στη διατροφή καθώς και σε πολλά άλλα.

Το έργο i-student, συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή με μεγάλη επιτυχία, καθώς πλήθος κόσμου και κυρίως γονείς και μαθητές είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τους στόχους του έργου αλλά και για το ολοκληρωμένο σύστημα εντός σχολικών λεωφορείων που αναπτύχθηκε με απώτερο σκοπό την αύξηση των επιπέδων παρεχόμενης ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών με σχολικά λεωφορεία.