Εναρκτήρια Συνάντηση , 25 Απριλίου 2013

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) διοργάνωσε με επιτυχία την εναρκτήρια συνάντηση του έργου “ Ολοκληρωμένο Σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών” στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη στις 25Απριλίου 2013.

Στην εναρκτήρια συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου δηλαδή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών και των εταιρειών INFOTRIP, G4S Telematix S.A., Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και Αστικό ΚΤΕΛ Βέροιας Α.Ε. Τη συνάντηση και τις συζητήσεις συντόνισαν η επιστημονική υπεύθυνος του έργου, Πολιτικός Μηχανικός –Συγκοινωνιολόγος, Δρ. Γ. Αϋφαντοπούλου, η ειδική λειτουργική επιστήμονας Β’ του ΙΜΕΤ, Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος, Δρ. Μ. Μορφουλάκη και η επιστημονική συνεργάτης του ΙΜΕΤ, Τοπογράφος Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Κορνηλία Κοτούλα. 

Agenda  Minutes   Παρουσίαση