Τεχνική Συνάντηση 19 Δεκεμβρίου 2013

Στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου η δεύτερη Τεχνική Συνάντηση του έργου, όπου και συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και των εταιρειών INFOTRIP, G4S Telematix S.A., Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε η Αρχιτεκτονική του συστήματος που πρόκειται να εφαρμοστεί πιλοτικά σε σχολικά λεωφορεία των  Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και των Αστικών ΚΤΕΛ Βέροιας. Επιπλέον έγινε παρουσίαση των αλγορίθμων που πρόκειται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της υλοποίησης της βέλτιστης δρομολόγησης. Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν η κατάληξη στην αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να ακολουθήσει η προμήθεια του εξοπλισμού των λεωφορείων που θα συμμετέχουν στις πιλοτικές δοκιμές του συστήματος. Συγκεκριμένα, η παρουσίαση έχει ως σκοπό να καθορίσει εκείνες τις ροές εργασίας που πρέπει να εξυπηρετούν τους τελικούς χρήστες (που στην προκειμένη είναι τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και ΚΤΕΛ Βέροιας), να προσδιορίσει ποιος από τους τεχνολογικούς εταίρους έχει την ευθύνη κάθε υποσυστήματος και τέλος να οριστικοποιήσει τον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής του εξοπλισμού των οχημάτων.

Agenda  Minutes  Παρουσίαση Αλγορίθμου  Παρουσίαση Αρχιτεκτονικής Συστήματος