Τεχνική Συνάντηση 26 Ιουλίου 2013

Στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουλίου η πρώτη Τεχνική Συνάντηση του έργου, όπου και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις με τους οδηγούς των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και των Αστικών ΚΤΕΛ Βέροιας, από τα οποία προέκυψαν τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με τις απαιτήσεις των οδηγών για το σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί. Κύριος σκοπός του έργου ήταν η κατανόηση όλων των τεχνικών θεμάτων σχετικά με το τι πρέπει να υλοποιηθεί από τεχνολογική άποψη.

 

Στην τεχνική συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και των εταιρειών INFOTRIP, G4S Telematix S.A., Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.  

Agenda      Minutes      Παρουσίαση